Katedra Badań nad Edukacją Estetyczną

o jednostce

Katedra jest jedną z dziesięciu jednostek naukowo-badawczych Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tworzy ją zespół pracowników badawczo-dydaktycznych reprezentujących dyscyplinę pedagogika. 

Katedra powstała na bazie bogatego dorobku Katedry Pedagogiki Muzyki, w której od roku akademickiego 2004/2005 rozpoczęto badania nad kształceniem nauczycieli muzyki - specjalistów Wychowania Muzycznego według teorii E. E. Gordona. Twórca teorii uczenia się muzyki Edwin E.Gordon był sześciokrotnie w Polsce na seminariach autorskich (Radziejowice 1991, Krynica 1995, Zamość 1998, Bydgoszcz 2001, Ciechocinek 2004, Bydgoszcz 2006), w większości organizowanych przez Katedrę Pedagogiki Muzyki (a wcześniej: Zakład Kreatywnej Edukacji Dziecka), która działała w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Katedrą od początku kierowała prof. dr hab. Ewa A. Zwolińska.

 

kontakt

Kierownik Katedry
dr hab. Paweł Trzos, prof. uczelni 

Katedra Badań nad Edukacją Estetyczną
Wydział Pedagogiki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. (52) 34 19 117 (310)
e-mail: edukacjaestetyczna@ukw.edu.pl